Drets dels viatgers

Les mesures de la Unió Europea en l’àmbit del transport en autobús i autocar han d’aconseguir, entre d’altres, que es garanteixi un elevat nivell de protecció dels viatgers, comparable al d’altres modalitats de transport, independentment del lloc al qual viatgen. Així mateix, s’han de tenir en compte les exigències en matèria de protecció dels consumidors en general. 

Atès que els viatgers i viatgeres d’autobús i autocar constitueixen la part més feble del contracte de transport, se’ls ha de concedir un nivell mínim de protecció.

Per conèixer tota la normativa poden accedir directament al Diari Oficial de la Unió Europea al seu Reglament (UE) núm. 181/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de febrer de 2011, sobre els drets dels viatgers d’autobús i autocar i pel qual es modifica el Reglament (CE) núm. 2006/2004.