Política de qualitat Unitat Operativa d’Estacions

(Estació d’Autobusos Barcelona Nord i estació d’autobusos Fabra i Puig)

Gestionades per l’empresa Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM), estableix la seva política de qualitat amb un seguit de compromisos concrets amb els clients i la ciutat.

Política de qualitat
El nostre compromís amb la ciutat

L’estació Barcelona Nord i l’estació Fabra i Puig.
- Contribuir al model d’ordenació del trànsit d’autocars garantint els nivells de serveis adequats per a les empreses operadores i per als seus usuaris i usuàries.
- Concentrar el màxim nombre d’empreses operadores de transport regular i discrecional.
- Oferir un bon servei a les empreses operadores, als seus usuaris i als clients de la zona comercial.
- BSM manté una especial atenció a la innovació tecnològica que aporti una millor qualitat en el servei i provoqui més satisfacció dels clients i les clientes.

El nostre compromís amb els clients i les clientes

Instal·lacions

Estació Barcelona Nord i estació Fabra i Puig
- Adequat nivell de neteja, així com d’il·luminació necessària per garantir la comoditat i la seguretat dels clients i clientes.
- Control setmanal per detectar les mancances.
- Les reparacions es faran minimitzant les molèsties causades als clients i les clientes.
- Accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda.
- Mantenir un especial compromís amb el medi ambient, aplicant criteris de sostenibilitat:
     - Eficiència i estalvi en el consum dels recursos.
     - Minimització i reciclatge de residus.
Estació Barcelona Nord
- A l’Estació del Nord, a més a més dels compromisos descrits anteriorment, s’afegeix el compromís de mantenir un nivell apropiat de temperatura ambient, en tractar-se d’un edifici tancat. 
Atenció personalitzada 

Estació Barcelona Nord i estació Fabra i Puig
- Els empleats i les empleades de BSM aniran identificats i estaran sempre al seu servei.
- El personal prestarà una atenció especial a persones amb mobilitat reduïda.
- Servei d’informació amb atenció directa al Punt d’Informació de l’estació
- Servei d’informació telefònica Tel. 902 260 606
- Web: www.barcelonanord.cat i www.fabraipuig.cat
Servei

Estació Barcelona Nord
A l’Estació del Nord, en tractar-se d’un edifici tancat amb disponibilitat d’espais comercials, a més a més dels compromisos descrits anteriorment s’hi afegeixen els compromisos i serveis següents:
- Els serveis de megafonia, el marcador central i els monitors, el mantindran informat de les sortides, arribades i de les incidències del servei.
- Els clients i clientes tenen a la seva disposició un plànol de l’estació amb la ubicació de tots els espais.
- Una galeria comercial on poden satisfer les seves necessitats durant el temps d’espera: bar/restaurant, alimentació, quiosc, comunicacions, caixers, etc.
- Les persones usuàries gaudeixen d’un servei de paqueteria que els permet enviar el seu equipatge, paquets o qualsevol altres tipus d’encàrrec a molts punts d’Espanya, així com d’altres serveis.
Estació Fabra i Puig
Els clients i les clientes disposen de:
- Servei de bar
- WC
- Intèrfons 24 hores per emergències
Col·laboració

Tots estem convidats, amb la nostra actitud cívica i responsable, a col·laborar en el bon ús de les instal·lacions i a participar en la millora contínua dels nostres serveis per incrementar la qualitat de vida a la nostra ciutat.

Mira’ns de prop: ajuda’ns a millorar

Si teniu qualsevol suggeriment, us agrairem que ens ho transmeteu a través del formulari que trobareu al Punt d’Informació de l’Estació del Nord o bé a través de la pàgina web www.barcelonanord.cat, i en el cas de l’estació de Fabra i Puig a la pàgina www.fabraipuig.cat. La vostra opinió és de gran ajuda per continuar millorant el nostre servei.

Reclamacions

BSM es compromet a contestar per escrit en un termini de 15 dies hàbils des de la seva recepció.

BSM
C/ Calàbria, 66
08015-Barcelona
www.bsmsa.cat